jpekker

Europa. Best belangrijk.

Sacro-GRA_macchinine-620x350

Onder de noemer The State of Europe gaat het International Film Festival Rotterdam “de Europese identiteit en ideeën zichtbaar maken, in aanloop naar de Europese verkiezingen in 2014”. Het persbericht is opgesteld in het vreselijkst denkbare soort proza, desalniettemin vind ik het dapper, dat het IFFR zich er niets van aantrekt dat Eurosceptici over elkaar heen tuimelen en Geert Wilders voor de zoveelste keer onderzoekt of Nederland uit de EU kan stappen, en gewoon, om inhoudelijke redenen Europa centraal stelt op de komende festivaleditie. Europa! U weet wel, van die geniale overheidscampagne ‘Europa. Best belangrijk!

“Het historische project van de Europese eenwording heeft veel van zijn glans verloren”, vindt ook festivaldirecteur Rutger Wolfson. “Politici lijken er maar niet in te slagen een overtuigende toekomstvisie op Europa over te brengen en veel mensen zijn boos en teleurgesteld, of erger nog, ze zijn helemaal niet meer geïnteresseerd. Met The State of Europe wil IFFR daarom samen met filmmakers en publiek op zoek naar antwoorden en toekomstperspectieven, iets waar de politiek niet meer toe in staat lijkt.”

The State of Europe moet een “platform voor reflectie en discussie” worden, met films, talks en debatten. Een groot aantal films binnen het overkoepelende themaprogramma, samengesteld door programmeur Gerwin Tamsma, zijn hoogtepunten uit de Europese cinema van het afgelopen jaar en vormen een stukje van de puzzel die Europa heet. Een sterk voorbeeld is Sacro GRA van de Italiaan Gianfranco Rosi, de eerste documentaire ooit die de Gouden Leeuw won op het festival van Venetië. Ook bijzonder: speciaal voor deze gelegenheid reist Thomas Bellincks tentoonstelling ‘Domo de Europa Historio en Ekzilo’ (“Huis van de Europese Geschiedenis in Ballingschap”) van Brussel naar Rotterdam.