jpekker

Zoek de 10 verschillen: Linda. en OOR

linda'soor

Links de cover van het kerstnummer van Linda. Rechts het omslag van het decembernummer van muziekblad OOR, getekend door Typex. Het is bedoeld als compliment, aldus de illustrator.