jpekker

Solderen aan de toekomst; in gesprek met vijf Nederlandse medialabs

Voor de publicatie Nederland Labland sprak ik met vertegenwoordigers van vijf Nederlandse medialabs: Anne Helmond (Digital Methods Initiative, Amsterdam), Wilja Jurg (TETEM Kunstruimte, Enschede), Koen Martens (Revelation Space, Den Haag), Marleen Stikker (Waag Society, Amsterdam) en Tijmen Schep (SETUP, Utrecht en programmamanager van Virtueel Platform).

Zoveel medialabs zoveel definities, bleek tijdens het rondetafelgesprek. Al snel was sprake van een Babylonische spraakverwarring, met termen als educatielab en fablab, tijdelijk lab en virtueel lab, community, hackerspace en labaliker. Maar over één ding waren alle betrokkenen het roerend eens: het belang van het “geknutsel” in de verschillende soorten labs is groot. Het beïnvloedt de wetenschap en sectoren als zorg en onderwijs. Het beïnvloedt het leven van iedereen. Iedere dag opnieuw.
Klik hier voor het volledige artikel en hier voor een recensie in Metropolis M.