jpekker

Sint mag blijven!

Zoals te verwachten heeft de Reclame Code Commissie ook in hoger beroep beslist dat de Sint-posters mogen blijven hangen. Het College van Beroep onderschrijft het oordeel van de commissie dat de poster voor kinderen ‘niet angstaanjagend’ is en stelt dat het niet aannemelijk is dat de poster, zoals deze in de bioscopen is te zien, een bedreiging inhoudt voor de geestelijke en/of Iichamelijke volksgezondheid als bedoeld in artikel 4 van de Nederlandse Reclame Code.

Het was een herhaling van zetten: eerder (er waren ruim 2000 klachten binnengekomen; een gecoördineerde actie door middel van kettingbrieven van Johan Nijenhuis) meende de Reclame Code Commissie ook al dat kinderen Sinterklaas zullen herkennen in de poster, maar dat dat niet erg is, omdat diens gelaat ‘zeer vaag’ en ‘zeer donker’ is. ‘Bij vluchtige beschouwing op een voor een poster in een bioscoop normaal te achten afstand, zijn geen opvallende details of kenmerken zichtbaar’, aldus het college, dat ook opmerkte dat het gelaat zich aan de bovenzijde van de poster bevindt. ‘Gelet hierop en op het feit dat de poster in bioscopen aan de muur hangt, zullen kleine kinderen niet in staat zijn dit gelaat van zeer nabij te bekijken.’

Daarmee is de kous niet af: de Christelijke ouderorganisatie Ouders & COO heeft een site geopend waarop ouders die met hun kroost naar de film gaan kunnen zien hoe groot de kans is dat hun kinderen worden geconfronteerd met posters van de horror-Sint: www.sintislief.nl (hoe bedenk je het!?), waarop bioscopen zijn ingedeeld in de categorieën rood (onveilig), oranje (een beetje veilig) en groen (veilig).

Verder lijkt het erop dat de posters niet in de dertien vestigingen van Jogchem’s theaters B.V komen te hangen. ‘Beleid van het bedrijf’, aldus exploitatiemanager Berend Jan de Wilde. ‘We hangen ook nooit posters op van de horrorfilms uit de Saw-reeks. We nemen hiermee zelf onze eigen verantwoordelijkheid. Ouders en hun kinderen vormen nu eenmaal een belangrijke doelgroep voor de bioscoopbranche.’

Dick Maas gaf in een interview klaar te zijn met het ‘gelul’ over de poster.