jpekker

Niet angstaanjagend voor kinderen

‘Zeer ongeschikt voor kinderen’, vond een klager. Een andere sprak van een ‘gruwelijke poster’ die kinderen ongewild confronteert met de ‘horror-sint’. Een derde klager achtte het Sint-affiche ‘in strijd met het fatsoen, zoals bedoeld in art 2. van de Nederlandse Reclame Code’.

Vrijdag liet de Reclame Code Commissie weten weliswaar begrip te hebben voor de standpunten van klagers, maar dat zij van oordeel is dat ‘de grens van het toelaatbare niet wordt overschreden.’ Het Sint-affiche mag dus in de bioscopen blijven hangen; en de kans lijkt groot dat de commissie ook geen bezwaar ziet als de poster in de openbare ruimte komt te hangen.

Volgens de RCC is op het eerste gezicht het silhouet van Sinterklaas op zijn paard te herkennen, maar is dit voor kinderen niet angstaanjagender dan een willekeurige andere afbeelding van de Sint. ‘Het gezicht van de Sint is zeer onduidelijk en donker afgebeeld. Bij bestudering van zeer nabij wordt dit nauwelijks anders. Gelet hierop acht de Commissie het niet aannemelijk dat kinderen ten gevolge van dit beeld angstig zullen worden of dat zij hiervan nachtmerries zullen krijgen. Ook voor het overige acht de Commissie de poster niet angstaanjagend voor kinderen. De details op de poster zoals de staf, het hoofd van het paard en de gedeeltelijk rode letters van het woord “Sint” zullen, naar het oordeel van de Commissie, door kinderen niet met horror in verband worden gebracht of als eng worden ervaren.’

Eén van de klagers heeft de poster ter vergadering (gedeeltelijk) voor een lichtbak gehouden, daarbij aanvoerende dat de poster binnenkort zo op straat is te zien. ‘Dit brengt de Commissie niet tot een ander oordeel, nu daardoor op de reclame-uiting nauwelijks meer details te zien zijn. Voor zover naar meningen van deskundigen wordt verwezen, bieden deze onvoldoende duidelijkheid over het effect van de poster op kinderen.’