jpekker

“Een mix van film-in-een-film en film-over-film”

‘Over de tekst nog even’, zegt de door Tara Elders gespeelde actrice die als twee druppels water op Tara Elders lijkt tegen regisseur Dick Tuinder die min of meer zichzelf speelt. ‘Ik vind het natuurlijk niet erg als er niets van te begrijpen is, maar dan wil ik dat wel graag begrijpen.’

Tuinder is een beetje een vreemd geval. In vele opzichten. Na een productieproces waaraan geen einde leek te komen, werkte hij zich een slag in de rondte om zijn Droste blikje-achtige speelfilmdebuut Winterland op tijd klaar te krijgen voor het afgelopen Nederlands Film Festival, september vorig jaar. Nadat de film daar met redelijk succes was vertoond, begon hij gewoon weer van voor af. Op de net verschenen dvd staat een geheel nieuwe hermontage.

Aan de essentie is echter weinig veranderd: in Winterland speelt de regisseur annex beeldend kunstenaar, net als in zijn eerdere, als extra opgenomen kortfilms De Tijdreiziger (1996), Most Things Never Happen (2005) en The Garden of Nothing (2008), een even schrander als onnavolgbaar spel met de werkelijkheid. Bordkartonnen decors, prikkelende, hoogdravende dialogen, en echte en getekende acteurs geven een fascinerende blik in het brein van de kunstenaar en bewijzen eens te meer dat je je vragen kunt blijven stellen bij dé werkelijkheid. ‘Een mix van film-in-een-film en film-over-film” noemt Tuinder het zelf, een “pratend en bewegend schilderij van anderhalf uur”.

De dvd is verpakt in een fraai, door Tuinder zelf als soort van krant vormgeven doosje. Koop deze dvd niet! staat er in grote letters op. “Na overleg met de direct betrokkenen menen wij er goed aan te doen om een deel van het kijkerspubliek er op te attenderen dat deze film geen goede afloop heeft”, schrijven Tuinder en producent Gijs van de Westelaken in een bericht “aan de lezer”. “Niet omdat het de makers ontbrak aan een optimistische kijk op de werkelijkheid en de mogelijkheden van de individuele mens om zich – indien gewenst – aan zijn door het lot toegewezen omstandigheden te ontworstelen, maar om de simpele reden dat de film in beginsel geen einde, en uiteindelijk geen begin heeft, daar de gebeurtenissen waarvan in de film verslag wordt gedaan nooit hebben plaatsgevonden.”

Vermoeiende onzin? Dan kunt u Winterland inderdaad beter links laten liggen.

Winterland is onder meer verkrijgbaar bij het Eye Film Instituut, Atheneum Nieuwscentrum, Concerto en via de website van Column Film.