jpekker

Een draagbaar zwembad dat op een boekenplank past

In 1968 maakte de Amerikaanse pop art-kunstenaar Ed Ruscha Nine swimming pools and a broken glass, een kunstenaarsboek met kleurenfoto’s van negen zwembaden in Las Vegas en Los Angeles, 52 lege pagina’s, en één foto van een gebroken glas.

Deze monotone beeldenverzameling was de inspiratiebron voor tal van andere conceptuele werken, waaronder Elisabeth Tonnards One Swimming Pool, die nu onderdeel uitmaakt van de kleine, fijne expositie CORRESPONDENCES in Johan Deumens Gallery.

Tonnard maakte een draagbaar zwembad dat op een boekenplank past, ofwel: een boek met de mogelijkheid van een installatie. Ze fotografeerde een pagina uit Ruschka’s zwembadenboek, vergrootte die uit, verdeelde de foto in 1575 stukjes, en bundelde die in One Swimming Pool.

Bij het boek zit een gedetailleerde, droogkomische gebruiksaanwijzing, waarin staat aangegeven hoe de waterblauwe pagina’s eenvoudig uit de band kunnen worden verwijderd, in 45 rijen naast elkaar en 35 rijen onder elkaar moeten worden gelegd, zodat een zwembad ontstaat van 648 x 648 cm. ‘Let op windvlagen’, luidt de tip tot slot.

Ook de andere werken in de tentoonstelling CORRESPONDENCES zijn gemaakt in de geest van grote meesters. De Franse kunstenaar Laurence Aëgerter liet de lichtpatronen die de kastanjeboom achter haar huis in de Jordaan wierp op een postertje van Claude Monet’s Cathédrales de Rouen, afdrukken op zeven exemplaren. Simon Morris tikte iedere dag een pagina over uit Jack Kerouac’s On the road, zette de tekst op zijn blog, en verzamelde die blogs in een boek. In omgekeerde volgorde. Getting inside Jack Kerouac’s head, heet het curieuze monnikenwerk.

CORRESPONDENCES. T/m 9/7 in Johan Deumens Gallery, Gabriel Metsustraat 8-1h.