jpekker

e-loos

Veertig jaar na de publicatie van het Franse origineel is vandaag de vertaling verschenen van George Perec’s La disparition, een 312 pagina’s tellende roman waarin de letter e niet voorkomt. Geen enkele keer.

De roman gold jarenlang als onvertaalbaar. Maar zie, nadat het eerder al mogelijk bleek in het Duits en het Engels, is er nu ook een Nederlandse versie, uitgegeven De Arbeiderspers onder de titel ’t Manco.

De vertaling is van de hand van Guido van de Wiel. Hij heeft er tien jaar over gedaan.

Geen ‘de’, ‘het’ en ‘een’ (wel ‘t en ‘n overigens). Geen ‘en’, geen ‘je’ en ‘we’ en ook geen voltooid deelwoorden. Voorwaar geen sinecure; om een idee te geven, de eerste e-loze zin luidt: ’n Kardinaalstriumviraat, ’n rabijn, ’n franc-macon in zijn rol als admiraal, in aanvulling daarop ’n onwaardig trio politici, dat willig ingaat op ’n doortrapt aanbod van ’n Brits trustfonds, waarschuwt via radio, maar ook via billboards voor ’t risico van doodgaan als proviand nog lang uitblijft.

Jan Pitr kkr